Osoby oficjalne

Tematem tego tekstu tylko pośrednio będzie to, co dzieje się na stole – tematem będzie to, co ma miejsce niedaleko stołu. Dokładnie mówiąc, chodzi o działania podejmowane przez osoby oficjalne.

Osoby oficjalne i podejmowane działania

Jedną z osób oficjalnych jest sędzia przy stole. Tak przedstawia się lista obowiązków sędziego przy stole:

  1. Rola jedynej i autorytatywnej instancji rozstrzygającej o prawidłowości lub nieprawidłowości gry.
  2. Odpowiedzialność za to, aby gra przebiegała zgodnie z planem.
  3. Interweniowanie w przypadku naruszenia przepisów.
  4. Informowanie o kolorze bili (jeżeli pojawi się prośba).
  5. Czyszczenie bili (wyłącznie wtedy, kiedy prośba jest rozsądna).
  6. Odnalezienie się w sytuacji wykraczającej poza przepisy.

Warto od razu dodać, że poza obowiązkami są również zakazy. Sędzia główny nie może:

  1. Udzielać odpowiedzi innych niż przewidują przepisy.
  2. Ostrzegać przed faulem.
  3. Udzielać rad i opinii.
  4. Odpowiadać na pytania związane z różnicami punktowymi.

Pracę sędziego przy stole na ten moment zostawiamy – pora na pozostałe osoby.

Sędzia punktowy i sędzia sekretarz

W przypadku sędziego punktowego obowiązki sprowadzają się do zaznaczania zdobywanych punktów i asysty sędziemu przy stole. Ponadto może zdarzyć się tak, że konieczne będzie wykonywanie obowiązków sekretarza.

W ten sposób przechodzimy do obowiązków sekretarza – sędzia sekretarz zobowiązany jest do prowadzenia rejestru podejść, wykonanych zagrań, fauli, punktów, jak i podsumowania zdobyczy punktowych.

Pomoc osób oficjalnych

Jak sądzisz, co się dzieje, gdy sędzia przy stole nie widzi dokładnie wątpliwej sytuacji? W takiej sytuacji są różne opcje – zasięgnięcie opinii osoby oficjalnej, sędziego punktowego lub po prostu lepiej ustawionej osoby.

Poza tym osoba rozgrywająca może poprosić o przesunięcie źródła światła (dotyczy to również trzymania źródła światła w nowej pozycji). Taka prośba może pojawić się, gdy cienie utrudniają uderzenie. Dodatkowo dopuszcza się pomoc osobom niepełnosprawnym. Oczywiście stosownie do okoliczności.