Sytuacje szczególne

Jak wiadomo, w snookerze można czasem mówić o szczególnych sytuacjach. Niemniej jednak wspomniane już faule to nie wszystko, na czym należy się skupiać. Jeżeli przeczytasz ten tekst do końca, dowiesz się, czym jest chybienie, reguła trzech chybień, biała w ręce i wolna bila. Można powiedzieć, że są to informacje, które mają związek z faulami.

Chybienie (miss)

Chybienie to nic innego jak nie osiągnięcie (w pierwszej kolejności) kontaktu z bilą zagrywaną. Co więcej, sędzia musi uznać, że osoba zagrywająca nie wykorzystała dostatecznie swoich możliwości.

W przypadku ogłoszenia chybienia przeciwnik ma możliwość odtworzenia sytuacji sprzed faulu i powtórzenia uderzenia. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że chybienie nie zawsze jest ogłaszane. Chybienia nie ogłasza się, gdy:

  1. Prawidłowe uderzenie jest niemożliwe.
  2. Różnica punktów między zawodnikami jest równa lub większa liczbie punktów pozostałych na stole.
  3. Faul nastąpił przed uderzeniem białej bili.

Od razu przejdźmy do reguły trzech chybień – trzecie z rzędu chybienie skutkuje przyznaniem partii przeciwnikowi. Rzecz jasna tylko wtedy, kiedy możliwe jest bezpośrednie uderzenie bili zagrywanej. Warto jeszcze wspomnieć o obowiązku sędziego – po dwóch chybieniach sędzia zobowiązany jest do poinformowania gracza o tym, że następne chybienie to koniec frame’u.

Biała w ręce i wolna bila

Biała w ręce oznacza, że można zdecydować o pozycji białej bili w polu D. Wolna bila ma miejsce wtedy, kiedy inna osoba dopuszcza się faulu, który skutkuje pozycją snookerową. Dokładnie mówiąc, możesz wbić dowolną bilę (jeśli się uda, wbita bila wraca na stół).